Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Joc tradicional’ Category

Què passeu bon estiu en companyia de molta creativitat!

Read Full Post »

 

EL   JOC  TRADICIONAL

  

 

 

 

En aquests dies en que els  nostres infants hauran rebut regals i joguines de tota mena volem fer incís en el joc tradicional, aquell que no necessita cap tipus de material complex, precisament, o bé es pot elaborar fàcilment.

 

Observem però que aquest tipus de joc, tot  i que s’intenta promoure, incentivar i estimular des de diferents sectors, sobretot de les escoles i l’esplai, no s’acaba de generalitzar després entre els infants. Una de les observacions fetes a la Xarxa va ser que els infants actualment tenen una vida molt programada i les activitats de lleure estan molt dirigides  per els adults. Desapareixen cada vegada més els espais de lleure no dirigits on els infants s’organitzen per ells mateixos i juguen amb infants d’altres edats que son els que realment acaben sent els transmissors d’aquest tipus de  joc.

 

Creiem que el joc tradicional és molt important, per això us exposem en forma de llistat els valors que fomenta, els inconvenients que poden existir i una sèrie de consells a tenir en compte per fomentar la seva pràctica.

 

 

 

VALORS QUE FOMENTA

 

 

  

·        Transmissió identitat històrica, popular, lúdica i cultural

 

·        Les relacions intergeneracionals i la transmissió de vocabulari poc utilitzat.

 

·        Les relacions entre cultures i veure que hi ha moltes similituds i variacions sobre el mateix joc.

 

·       Depèn de cada joc, tots ells exerciten capacitats i destreses diferents.

 

·        Un valor comú i general és la socialització.

 

·       Comunicació diàleg i negociació i cooperació.

 

·        En general posen en acció impulsos atàvics i energies instintives i a l’hora ajuden a controlar-los.

 

·        Autonomia dels infants.

 

·       Enfortiment del caràcter a través de l’acceptació de les normes, la presa de decisions, l’acceptació de les conseqüències de l’actuació pròpia. Acceptar quan s’ha fallat, en ocasions acceptar una penalització, o bé aprendre a guanyar i saber que cal continuar jugant i que es pot perdre una alta vegada, és un entrenament per a la vida adulta.

 

·        Permet descobrir moltes habilitats i estratègies que ens semblen desconegudes.

 

·         Sostenibilitat: s’adapten al material i a l’espai on es troben.

 

·        Consum responsable, no consumista.

 

·        Igualtat d’oportunitats per a tothom. 

 

 

 

INCONVENIENTS:

 

 

 

o       Només amb l’acompanyament dels adults és fa difícil la seva generalització.

 

o       Hi ha poques possibilitats de transmissió dels jocs i les normes entre els infants. Si la transmissió és d’adult a grup d’infants, el joc tradicional perd una bona part del seu caràcter.

 

o       Quan hi ha transmissió entre infants, els més grans assumeixen un rol que pot ser molt positiu, però també hi ha el risc que abusin dels petits. 

 

o       Voler fer-los competitius.

 

o      Que es vegin passat de moda i es desprestigiïn.

 

 

 

CONSELLS PER A LA PRÀCTICA:

 

 

ü     Estimular sobretot espais de lleure no dirigits per adults, compartits entre infants de diverses edats per fomentar la transmissió dels jocs tradicionals d’infant a infant.

 

ü     Potenciar que els infants més  grans puguin ensenyar a jugar els més petits.

 

ü     Promoure a diferents nivells del joc no dirigit i del “joc al carrer”.

 

ü     Recuperar i aplicar aquests jocs en diferents àmbits:  escolar, familiar, lleure, esport…

 

ü     Les trobades familiars són un bon moment per fer-ho.

 

ü     Promoure que es facin de manera sistemàtica

Read Full Post »